Ценова листа

Фирми, занимаващи се с услуги Фирми, занимаващи се с търговия Фирми, занимаващи се с производство
Фирми с до 25 документа месечно, нерегистрирани по ДДС 60,00 80,00 100,00
Фирми с до 50 документа месечно, нерегистрирани по ДДС 110,00 150,00 180,00
Фирми с до 120 документа месечно, нерегистрирани по ДДС 200,00 240,00 260,00
Фирми с над 120 документа месечно, нерегистрирани по ДДС по договаряне по договаряне по договаряне
Фирми с до 25 документа месечно, регистрирани по ДДС 100,00 130,00 160,00
Фирми с до 50 документа месечно, регистрирани по ДДС 160,00 200,00 230,00
Фирми с до 120 документа месечно, регистрирани по ДДС 300,00 350,00 400,00
Фирми с над 120 документа месечно, регистрирани по ДДС по договаряне по договаряне по договаряне

Забележка:
1. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици.
2. Посочените цени се отнасят – за фирми с до 5 човека персонал. Във всички останали случаи към таксата за абонаментно счетоводно обслужване се добавя съответно:
— 50 лв. – за фирми с до 10 човека персонал.
— 50 лв. плюс 7 лв. за всеки следващ – за фирми с над 10 човека персонал.
3. ”Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
4. Клиентите на Ди Ем Ди Консулт получават и следните отстъпки от горепосочените цени:
— Без такса за годишно счетоводно обслужване и публикуване на ГФО в търговския регистър.
— Без такса за получаване на документите от офис на клиента / Само за гр. София /.
— до 20% при възможност за импорт на данни.